Skład zespołu zarządzającego projektemSkład zespołu zarządzającego w ramach projektu pt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn", powołany został na podstawie zarządzenia nr 319/2012 Burmistrza Wolsztyna - Kierownika Urzędu z dnia 8 listopada 2012 r.


1) Kierownik projektu - Andrzej Rogozinski, Burmistrz Wolsztyna,

2) Koordynator projektu i specjalista ds. informatycznych oraz promocji i reklamy projektu - Damian Sarbak, pracownik Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,

3) Asystent ds. wdrożenia projektu oraz ds. realizacji projektu - Michał Nowak, pracownik Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,

4) Specjalista ds. finansowo-rozliczeniowych - Alina Molicka, pracownik Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,

5) Specjalista ds. inwestycyjnych - Grzegorz Wysocki, pracownik Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,

6) Specjalista ds. opieki społecznej - Barbara Szramka, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

7) Specjalista ds. zamówień publicznych - Waldemar Mielcarek, pracownik Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,


Skład komisji ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn", powołany został na podstawie zarządzenia nr 320/2012 Burmistrza Wolsztyna - Kierownika Urzędu z dnia 8 listopada 2012 r.


1) Barbara Szramka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Przewodnicząca Komisji,

2) Sylwia Kusior - Pracownik OPS -Z-ca Przewodniczącego Komisji,

3) Alina Molicka - Pracownik Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - Sekretarz Komisji,

4) Andrzej Rogozinski - Burmistrz Wolsztyna - Członek Komisji,

5) Damian Sarbak- Pracownik Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - Członek Komisji,

6) Michał Nowak - Pracownik Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - Członek Komisji.administrator strony: Damian Sarbak
osób online 1      stat4u